+420 777 799 950

O firmě

Kořeny firmy MEGAS s.r.o. sahají do počátku roku 1992, kdy Ing. Radomír Vávra založil jako fyzická osoba vlastní stavební firmu. Firma se od počátku dynamicky rozvíjí a rozrůstá (díky značnému nárůstu objemů prací a počtu zaměstnanců, byla dohodnuta postupná změna subjektu podnikání ve stavební společnost Megas s.r.o.). Protože bylo nutné zvýšit i objem administrativních prací, v listopadu 1993 firmy zakoupila rodinný domek ve Frenštátě p.R., Kalusova 972 a v letech 1994 - 1996 jej opravila a rekonstruovala.

Je zde vytvořeno administrativní zázemí, které zcela splňuje potřeby firmy. V roce 1996 jsme zakoupili i uzavřené skladovací prostory v bývalém areálu NOSTY (cca 300 m).

Firma vsadila na kvalitu provedené práce. Má k tomu dobré předpoklady, neboť od počátku zaměstnává pracovníky s mnohaletou praxi v oboru. Stabilně zaměstnáváme 25 pracovníků. Sezónní pracovníci jsou přijímáni na základě rozsahu stavebních akcí. Převážná část zaměstnanců je z Frenštátu p. R. a blízkého okolí. Tomu odpovídají i firemní aktivity. Větší část zakázek je realizována na území města Frenštátu p. R., firma se také podílela na zakázkách ve Valašském Meziříčí, Rožnově p. R., Kopřivnici, Vsetíně a v Hranicích n. M.

Struktrurální skladba firmy z hlediska stavebních profesí odpovídá charakteru staveb. Práce HSV zajišťuje firma vlastními pracovníky, některé práce PSV jsou zajištěny u subdodavatelů.


Megas s.r.o., Místecká 97, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel.: 777 799 950, E-mail: megas@jetbox.cz