+420 777 799 950

Politika jakosti

Vedení společnosti MEGAS, spol. s r.o., jejímž hlavním zaměřením jsou stavební práce se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně jakosti výrobků a služeb k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů.

Vedení přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností v oblasti stavebních prací. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti.

K posílení ochrany životního prostředí se vedení firmy rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Trvale patří k prioritám firmy ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance.

Pro jejich splnění přijímá vedení společnosti MEGAS spol. s r.o. tyto zásady:

  • Přispět ke zlepšení životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001 a jeho dalším rozvíjením.
  • Plnit požadavky platných právních předpisů na činnost organizace.
  • Vzděláváním rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci.
  • Neustále hledat možnosti snižování spotřeby energií.
  • Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů, zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí.
  • Hodnotit dopady na životní prostředí při změně technologie ještě před jejím zavedením.
  • Působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí.
  • V rámci procesu zlepšování systému EMS usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastní činností, výrobků a služeb na životní prostředí.
  • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.
  • Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním podnětů a reagovat na ně.

Všichni zaměstnanci firmy jsou odpovědni za plnění těchto zásad Integrované politiky a jsou pravidelně školeni.

Ve Frenštátě p.R., dne 19.06.2006


Megas s.r.o., Místecká 97, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel.: 777 799 950, E-mail: megas@jetbox.cz